Προσωπικό

ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Στέλιος Βλάχος

Φροντιστής

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΟΥΓΡΟΣ (1)

Βαγγέλης Ζούγρος

Φροντιστής

ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

Σπύρος Δρόσος

Οδηγός