Πανουργιάς Παπαϊωάννου – Μεγαλομέτοχος

Γεώργιος Ποντικάς – Πρόεδρος 

Θεοδόσιος Τσίκνης – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Νίκλας – Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής

Δημήτριος Κυρίτσης – Μέλος