ΣΕΝΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

01/01/2003

Εθνικοτητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ