ΡΟΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

17/06/2003

Εθνικοτητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ