ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

12/04/2001

Εθνικοτητα

Ελληνική