ΚΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

05/06/2003

Εθνικοτητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ