ΣΥΡΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Θεση

Επιθετικός

Ηλικία

30/09/2003

Εθνικοτητα

Ελληνική