ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεση

Μέσος

Ηλικία

21/04/2003

Εθνικοτητα

Ελληνική