ΚΕΚΕΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

02/06/2003

Εθνικοτητα

Ελληνική