ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

02/02/2003

Εθνικοτητα

Ελληνική