ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Θεση

Αμυντικός

Ηλικία

28/05/2003

Εθνικοτητα

Ελληνική