ΚΑΛΟΣΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ

Θεση

Επιθετικός

Ηλικία

08/11/2003

Εθνικοτητα

Αλβανική